Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem, mint szakegyetem, egyedülálló helyet foglal el a hazai felsőoktatásban, s markánsan jelenik meg a magyar népegészségügy egészében. Az Egyetem három nyelven oktat: 8400 hallgatójából 1400 fő az idegen nyelven tanuló külföldi állampolgár. Az elmúlt években a Semmelweis Egyetemről került ki a magyar orvosok 42%-a, a fogorvosok 70%-a, a gyógyszerészek 50%-a, a testnevelő tanárok és edzők 80%-a és a felsőfokú egészségügyi dolgozók 27 %-a. Az Egyetem jelentős aktivitást fejt ki a tudományos utánpótlás nevelésében is (Doktori Iskola), valamint a szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben egyaránt. Az egyetem fennállása alatt közel 100 000 diplomát adott ki. Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar által kiadott diplomák megfelelnek az európai elvárásoknak, továbbá az USA két állama is elfogadja az orvosi diplomákat.

Projektünkben az Általános Orvostudományi Kar intézményei, illetve klinikái vesznek részt. Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) története azonos az Orvoskar történetével, jelenleg a Semmelweis Egyetem legnagyobb kara. A karon általános orvosok graduális képzése folyik, szinte egyedülálló módon, három (magyar, angol és német) nyelven. A Kar alábbi intézményei vesznek részt a projektben:

  • II. Sz. Patológiai Intézet, vezetője Prof. Tímár József
  • Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, vezetője Prof. Dr. Szél Ágoston
  • Neurológiai Klinika, vezetője Prof. Bereczki Dániel
  • Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, vezetője Dr. Bérczi Viktor
  • Urológiai Klinika –  Prof. Dr. Romics Imre
  • II. Belgyógyászati Klinika – Prof. Rácz Károly
  • Sz. Gyermekgyógyászati Klinika – Prof. Dr. Tulassay Tivadar
  • Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – Prof. Pajor Attila

Epilepsziás Betegekért Alapítvány (EBA)

Az Alapítvány 2003. május 15-én kezdte meg működését. Alapításkori célja olyan speciális neurofiziológiai laboratóriumok létrehozása, illetve meglévő, és már működő elektrofiziológiai laboratóriumok műszerezettségének fejlesztése volt, melyek minden olyan betegség pontos tisztázására alkalmasak lennének, ahol az agykéreg elektromos tevékenysége megváltozik.

Az időközben elindított 4D Anatomy projketben az alapítványi kuratórium elnöke, id. Balogh Attila aktív szerepet vállalt. Neuroanatómiai, neurofiziológiai területeken végzett kutatásai – melyek e szakterületek elismert szaktekintélyévé emelték – eredményeire támaszkodva, aktívan részt vett a szakmai, tartalmi fejlesztésben. Szakmai irányításával lett kifejlesztve a fej és nyak régió bemutatása, amely a 4D Anatomy első modulja. Érdeklődése a neuropatológiai és klinikai patológiai vonatkozások irányába, a 4D Pathology megalkotásában való részvételre ösztönözte az Alapítványt. Oktatói tapasztalata lehetővé teszi, hogy birtokában legyen azoknak az ismereteknek, amelyek a modern IT eszköznek az oktatásban való felhasználásához szükségesek.

Az EBA rendelkezik a 4D Pathology eszközhöz kapcsolódó tananyagfejlesztés kizárólagos licensz jogával. Birtokában vannak azok a módszertani alapismeretek, amelyek szükségesek a tananyagfejlesztés módszertanilag helyes megvalósításához, az eszköznek az orvosképzésbe történő adaptálásához. Éppen ezért az EBA fogja kidolgozni a SE tananyagfejlesztéséhez felhasználandó módszertant, majd módszertani oldalról irányítja is a tananyagok fejlesztését, és képzi az egyetemi oktatókat.

Az Alapítvány fogja irányítani a 4D Pathology tartalmi fejlesztését, beleértve a 4 dimenziós megjelenítések előállítását, és a multimédiás tartalmak előállítását is.

 

Űj Széchenyi logó Szlogen EU logó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA