Tisztelettel köszöntjük a www.4dpathology.hu honlapon!

2011. október 25-én a Semmelweis Egyetem és az Epilepsziás Betegekért Alapítvány konzorciumi formában támogatást nyert TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0074 sz. pályázata megvalósítására.

A projekt célja egy világszabadalommal védett magyar technológiai fejlesztés alkalmazásával „state of the art” patológiai tananyagok és kapcsolódó módszertan kifejlesztése. Húsz tananyagot készítünk el, melyek megteremtik az alapját annak a 4D Pathology adatbázisnak, amely később – a legkülönbözőbb betegségek feldolgozásával és bemutatásával – tovább bővíthető. Az oktatók és hallgatók nem csak standardizált e-learninges formában, de egy forradalmian újszerű megjelenítésben is letölthetik és tanulmányozhatják e különleges preparátumokat.

Az adatbázis létrehozásához első lépésben a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetében fellelhető unikális patológiai preparátumok feldolgozását és bemutatását tűztük ki célul. Ezek a preparátumok jelenleg csak múzeumban tekinthetőek meg, a nagy publikum számára nem hozzáférhetőek. Az orvostanhallgatók ilyen betegségekről csak a tankönyvek széljegyzeteiből szerezhetnek ismereteket.

A preparátumokról egy speciális térszkenner segítségével a tér legkülönbözőbb helyzeteiből fényképfelvételeket készítünk. Ezek után a felvételeket a 4danatomy szoftver segítségével rekonstruáljuk, un. interaktív 4 dimenziós modulokba, melyek sajátossága, hogy a felhasználó térhatásban tudja mozgatni és manipulálni a beteg szervet. A preparátum mozgatás magában foglalja a preparátum forgatását, nagyítását, és mindezt a technológia segítségével való térhatást nyújtó sztereoszkópikus formában is.

Az interaktív térhatású megjelenítések mellett, a tananyagok magukban foglalják az egyes betegségek anatómiai, patológiai, radiológiai és klinikai vonatkozásainak leírását, illetve különböző multimédiás tananyagokat, mint videókat, fényképeket és grafikus illusztrációkat is.

A honlapunkon bővebb leírást találnak magáról a technológiáról (Technológia menüpont), oktató anyagot tekinthetnek meg az oktatószoftver használatáról (View Demo menüpont), a feldolgozandó preparátumokról (e-Learning menüpont), a projektben résztvevő intézetekről (Rólunk menüpont) illetve elérhetőségeinkről (Kapcsolat menüpont) is.

View demo

Űj Széchenyi logó Szlogen EU logó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA